Volg ons

facebookgooglelinkedintwitteryoutube

 • Geluidshinder inspectie

  Een Geluidshinder inspectie geeft een duidelijk, onafhankelijk beeld van de geluidshinder.
  Daarbij wordt een raming gemaakt van noodzakelijke verbeteringsmaatregelen met de juiste producten. Wil je een geluidsmeting laten uitvoeren neem dan contact op met: 084 003 0094
  Een Geluidshinder inspectie geeft een duidelijk, onafhankelijk beeld van de geluidshinder.

  Read More
 • Slechte Akoestiek

  Akoestisch comfort in een kantoorruimte, school of openbare ruimte draagt bij aan ons gevoel van welbehagen. Een slechte akoestiek kan effect hebben op de gezondheid, communicatie, veiligheid, productiviteit en leerprestaties.

  Read More
 • Verschil

  hinderlijk en schadelijk geluid. Schadelijk geluid is het niveau van het geluid boven 80 dB (A). Hinderlijk geluid kan zowel boven als onder de 80 dB(A) liggen. Klachten over hinderlijk geluid kunnen zeer divers zijn: hoge geluidsniveaus, slechte spraakverstaanbaarheid, onvoldoende privacy, concentratieverlies, eentonigheid, schrikreacties.

  Read More
 • Geluidsoverlast

  Een van de grootste bronnen van geluidsoverlast, na het wegverkeer, zijn buren. Het is natuurlijk heel vervelend als uw buren zoveel geluid produceren dat u hierdoor niet meer prettig kunt wonen. Geluidsoverlast meten is weten !

  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Kenniscentrum Geluidsisolatie

Het Kenniscentrum Geluidsisolatie (KGIGroep) is merkonafhankelijk en bestaat uit een netwerk van specialisten op het gebied van akoestiek en geluidisolatie. De KGIGroep verenigt heel veel kennis en expertise op het terrein van geluidshinder, akoestiek en geluidsisolatie in een koepelorganisatie en een kenniscentrum.

De koepelorganisatie streeft ernaar de herkenbaarheid van fabrikanten, adviseurs en gekwalificeerde akoestische en geluidsisolatie bedrijven te vergroten. Architecten, bouw- en installatiebedrijven kunnen alleen deelnemen aan de koepel als zij beschikken over de juiste kwalificaties en kennis om met akoestische/geluidsisolerende systemen te werken.

Het kenniscentrum verzamelt informatie over nieuwe ontwikkelingen en best practices in een kennisbank en stelt deze ter beschikking van de aangesloten deelnemers. De KGIGroep verzorgt daarnaast trainingen en opleidingen via de KGI-Academie.

Integrale aanpak van geluidsisolatie projecten

Een ander doel van het Kenniscentrum Geluidsisolatie is om consortia te vormen met deelnemers en daarmee gezamenlijk werk aan te nemen. De KGIGroep co├Ârdineert in dat geval de uitvoering en de afstemming met alle bij de bouw betrokken personen. De deelnemers hebben zo de garantie dat zij met gekwalificeerde bouw- en installatiebedrijven werken. Dit is essentieel, aangezien de effectiviteit van geluidsisolatie een integrale aanpak vereist.

Waarom een Kenniscentrum Geluidsisolatie?

Bij bouwprojecten komt het regelmatig voor dat in het ontwerp de verkeerde keuze wordt gemaakt ten aanzien van geluidsisolatie of dat bouwmaterialen niet op de juiste manier worden toegepast. Daardoor kunnen in het dagelijks beheer van vastgoed bouwtechnische, bouwfysische en gebruikersproblemen ontstaan, waardoor de kosten voor herstel groot zijn.

Na diverse marktonderzoeken in samenwerking met de HVA is geconstateerd dat er behoefte is aan een verdere professionalisering van de verschillende facetten van geluidsisolatie en akoestiek. Zowel op het gebied van nieuwe innovatieve producten als het aanbieden van een kennisplatform voldoet het KGI aan deze vraag.

Dit doen wij:

Akoestiek
Akoestisch spuitwerk
Akoestisch stucwerk
Akoestische baffles
Akoestische onderzoek
Akoestische ventilatie
Contactgeluid
Eco Barrier
Geluidsabsorptie
Geluidsbeheersing
Geluidshinderinspectie
Geluidsisolerende omkastingen
Geluidsisolerende ramen
Geluidsisolerende vloerconstructies
Geluidslabel
Geluidsmetingen
Geluidsoverlast
Geluidsschermen
Geluidswerend glas
Geluidswerende deuren
Groene geluidschermen
Horecalawaai
Industrielawaai
Kenniscentrum
Muziekstudio
Nagalmbeperking
Omgevingsadvies
Ontdreuning
Opnamestudio
Rapportage
Ruimte akoestiek
STI metingen
Suskasten
Trillingsisolatie
Trillingsmeting
Verstaanbaarheid meting
Vloerisolatie
Warmteisolatie
Zaalakoestiek
Zwevende vloeren

Twitter

No tweets found.

Geluidsisolatie tips ontvangen?

Kenniscentrum Geluidsisolatie

Keizersgracht 241
1016 EA Amsterdam

+31 (0)84 003 0094 (worden servicekosten berekend)

Neem contact op