Geluid(soverlast) meten

Jaarlijks is er voor miljoenen euro's aan bouwschade doordat partijen met te weinig kennis geluidsproblemen proberen op te lossen. Het Kenniscentrum Geluidsisolatie hecht veel waarde aan de interne trainingen in combinatie met de productkennis en praktijk ervaring van de inspecteur. Het delen van kennis en ervaring verhoogt de kwaliteit van de dienstverlening en van de montage en dus van het eindresultaat.

Een geluidsmeting of geluidshinder inspectie geeft een duidelijk, onafhankelijk beeld van de geluidshinder. Daarbij wordt een raming gemaakt van noodzakelijke verbeteringsmaatregelen met de juiste producten. Geluidsoverlast meten is weten!

Wilt u weten wat de juiste oplossing is voor uw geluidsprobleem?

Onze inspecteurs komen graag bij u langs om samen met u de situatie te bespreken. Zij maken een geluidshinder rapport zodat u weet wat er aan de overlast gedaan kan worden.

Adviestraject - Akoestiek / Geluidmetingen

 1. 1.Het meten van geluid bij horeca inrichtingen n.a.v. klachten;
 2. 2.Het meten en inregelen van begrenzers bij horeca inrichtingen n.a.v. akoestisch rapport cq maatwerkvoorschriften;
 3. 3.Het meten van geluid bij industriële bedrijven bijv. controlemetingen (transportbedrijven, enz);
 4. 4.Het meten en onderzoeken van laag frequent geluid;
 5. 5.Het meten van achtergrondgeluid oftewel het L95 voor bepaling van de referentiewaarden voor het maximaal te vergunnen grenswaarde;
 6. 6.Het meten (en coördineren) van geluid tijdens evenementen;
 7. 7.Het meten en controleren van gevelwerings-eis naar aanleiding van bouwinspectie van bouwvergunningen;
 8. 8.Het meten en controleren van bouwlawaai op grond van incidentele sloopwerkzaamheden bij wegen of gebouwen;

 Adviestraject– Geluidberekening/toetsing

 1. 9.Het toetsen van akoestische rapportages voor horeca inrichtingen en het opstellen van advies voor de vergunningverlener;
 2. 10.Het maken van maatwerk in het kader van het Activiteitenbesluit op het geluidaspect; het schrijven van motivatie en opstellen van maatwerkvoorschriften;
 3. 11.Het toetsen van akoestische rapportage voor industriële inrichtingen en het opstellen van advies voor de vergunningverlener;
 4. 12.Het toetsen van akoestische digitale modellen in kader van vergunningverlening;
 5. 13.Het beheren en bewaken van zonemodellen in kader van geluidgezoneerde industrieterreinen.
 6. 14.Het uitvoeren van diverse akoestische onderzoeken voor zowel vergunningverlening/handhaving als op verschillende (milieu) beleidsterreinen (bouw, horeca, wegverkeer, railverkeer en industrielawaai).

 

geluidsmetingen kgi

 

Akoestische onderzoeken of Contactgeluid metingen

Hiervoor worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
 • Bespreken uitgangspunten met de opdrachtgever/architect
 • Telefonisch overleg met de behandelend ambtenaar van de gemeente
 • Akoestische en bouwkundige beoordeling van de situatie
 • Verrichten geluidmetingen op locatie (overdracht vanuit bedrijf naar omgeving)
 • Uitwerken en analyseren meetresultaten
 • Berekenen geluidbelasting in en/of op de maatgevende woningen
 • Bepalen mogelijke geluidreducerende voorzieningen
 • Uitwerken doelmatig voorzieningenpakket
 • Opstellen rapport in (in pdf-formaat en twee ingebonden exemplaren)
 • Toelichten rapportage en resultaten onderzoek

Wilt u een geluidsmeting laten uitvoeren of wenst u meer vrijblijvende informatie?

Neem dan contact op met 084 003 0094 of vul onderstaand formulier in en wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op!

 

Twitter

No tweets found.

Geluidsisolatie tips ontvangen?

Kenniscentrum Geluidsisolatie

Keizersgracht 241
1016 EA Amsterdam

+31 (0)84 003 0094 (worden servicekosten berekend)

Neem contact op