Industrielawaai

Het akoestisch beheer van industrieterreinen is vastgelegd in de Wet Geluidshinder (Wgh). Op industrieterreinen mogen zich bedrijven (inrichtingen) vestigen die een zware geluidbelasting voor de omgeving veroorzaken (voormalige categorie A-inrichtingen uit de Hinderwet). Bij de bouw of renovatie moeten deze bedrijven zorgen voor adequate geluidsisolatie ter bestrijding van industrielawaai.

In de Wgh is voor industrieterreinen ook een aantal artikelen opgenomen over zonebeheer en sanering.

Geluidsisolatie bij ontwerp en bouw

Om een efficiƫnte geluidsisolerende omkasting te ontwerpen tegen industrielawaai is kennis van bouwtechnieken vereist. Een omkasting kan permanent of modulair zijn en bestaan uit diverse materialen. Meestal worden omkastingen gebouwd met speciale, gemakkelijk verplaatsbare, geluidsisolerende panelen. Het kenniscentrum Geluidsisolatie kan u een totaalconcept aanbieden waarbij wij zowel de planning, materiaalkeuze als de uitvoering voor onze rekening nemen.

Neem contact op met 084 003 0094

Twitter

No tweets found.

Geluidsisolatie tips ontvangen?

Kenniscentrum Geluidsisolatie

Keizersgracht 241
1016 EA Amsterdam

+31 (0)84 003 0094 (worden servicekosten berekend)

Neem contact op