Woningbouw en renovatie

Ondanks meer dan vijfentwintig jaar centrale regelgeving is geluidshinder de laatste decennia gestaag gegroeid. Oorzaak: meer mobiliteit door meer economische groei en een groter bebouwd oppervlak voor woningen. Gelukkig staat daardoor het onderwerp geluidshinder bij de gemeentelijke en provinciale overheid nu duidelijk op de kaart.

Oplossingen voor geluidshinder in de woningbouw

Voor de ontwikkeling van woon- en werkgebieden is geluid een zwaarwegend milieuaspect. Stedenbouwkundigen zijn er steeds meer van overtuigd dat geluidsdeskundigheid moet worden ingeschakeld om de woonkwaliteit te verbeteren. Gemeentelijke geluidsbeleidsplannen en provinciale milieukwaliteitsprofielen spelen daarbij een sturende rol.

Bouwkundigen en akoestisch deskundigen moeten samen zoeken naar oplossingen binnen de grenzen van de Wet geluidshinder. In de praktijk blijkt echter dat de betrokken partijen vaak te weinig kennis van zaken hebben en slecht afstemmen als het om geluidsisolatie gaat, wat het uiteindelijke resultaat niet ten goede komt. De KGI Groep beschikt voor de verschillende disciplines over gecertificeerde professionals. Ze zijn allemaal aan onze eigen KGI- academie opgeleid. Schakelt u ons in, dan kunnen wij garanderen dat uw bouwproject voldoet aan de gestelde eisen op het gebied van geluid.

Wilt u weten wat het voordeel voor u kan zijn, neem dan contact met ons op. Wij adviseren u graag.

Twitter

No tweets found.

Geluidsisolatie tips ontvangen?

Kenniscentrum Geluidsisolatie

Keizersgracht 241
1016 EA Amsterdam

+31 (0)84 003 0094 (worden servicekosten berekend)

Neem contact op